RECYKLACE

Společnost DRIGA s.r.o. se v oblasti zpracování druhotných surovin zabývá především drcením plastových materiálů z různých druhů odvětví (automobilový, obalový, výrobní průmysl), pryžových materiálů (pneumatik) a vhodného elektro odpadu. Drcení těchto materiálů může probíhat v několika stupních a to primární drcení, sekundární drcení, pulverizace případně následná aglomerace fóliových materiálů.

V České a Slovenské republice zastupujeme přední společnost PALLMANN (Německo).

Společnost PALLMANN má díky svým zkušenostem a dlouholeté historii ve svém portfoliu řadu unikátních strojů na různé aplikace.